Váš server používá PHP verze 4.4.9-0.1, ale WordPress 3.6.1 vyžaduje alespoň 5.2.4.